Kalender

Datum för medlemsträffar online

Januari

Onsdag den 20 januari kl 19.00-19.45

Tema - Du får höra vad andra tycker är deras största problem med att vara högkänslig. Svaren du får ta del av kommer från den enkätundersökning vi gjorde under hösten.

Inbjudan

Du som är medlem får inbjudan på mejlen