Kalender

Datum för medlemsträffar online

Torsdag 23 januari kl 19.30

Onsdag 19 februari kl 19.30

Torsdag 19 mars kl 19.30

Onsdag 22 april kl 19.30

Torsdag 14  maj kl 19.30

Onsdag 17 juni kl 19.30